sábado, 31 de diciembre de 2011

Nire lehen Seiko Motza

Euskal Herrian, aizue,
arduratzen bajatzue,
gudan sartuta jarraitzen dugu
ta bardin zaizue,
nahiz ta jakin dakizue
hilak dauden, bost jatzue,
ba aberri honetan gauza horiekin
kontuz, jakizue.

Askatasuna eta bakea

Negua joan, negua etorri
pasatzen dira asteak,
baina egunero Euskal Herrian
izan nahi dugu gu askeak.
Ta lortzekotan hor gabiltzala
ixten dituzte ateak,
nahiz ta kalean zutik dirauten
libregurak ta bakeak.

Ondo edo txarto esateko beharrizana, esanguratsua

Barkatu akatsak ta gaizki esanak,
isiltasunak ta ezinak,
baina barruan nik daukadana
hitzgurak dira, ez ipuinak.
Ta idazbeharra ta kantunahia
datozenean ta grinak,
ene lagunak!, bertsolaritzak
eramaten ditu minak.

Maite zaituztet

Aita eta amatxo, zuek zarete
bizitzako hoberena
ta zuen faltan pentsatuz gero
negarra dator ta pena.
Nire barruko bihotzeraino
sartzen da, non den barrena,
beraz benetan gertatzen bada
hori izango da txarrena.

viernes, 30 de diciembre de 2011

Zurera

Gure euskaran, gure hizkuntzan
bertsoa doa alai-alai
eta jadanik bihotzeraino
heldua bada badu jai.
Baina oraindino hortxe ez badago
zu egon zaitez lasai-lasai,
berak, hala da, dakielako
zurea dela hor non-nahi.

Hizkuntz maitasuna

Lau haizetara, mila airetara
altxatu dut nire ahotsa
garbi esateko, gure herriari,
euskaran dela bihotza.
Eta hitz-eginez eta hitz-eginez
bizitzen du, ai, jaiotza,
eta hitzik gabe eta hitzik gabe
zoritxarrez heriotza.

Bihotzetik mihira

Ikastolako urte alaietan
euskaraz aritzen ginen,
baina kalean gure ahoetan
soilik erdera zebilen.
Ta jabetuta, nik mihietan
zeozer bila nenbilen
eta hizkera, ai, bihotzetan
topatu nuen lehen-bailen.

Hotsarekin bero, hotsik gabe hotz

Euskal Herritik Euskal Herrira
doa kantan doa ahotsa,
ea ba bueltan ekartzen duen
abertzaleon bihotza.
Taupada euskaran baietz daukanak
ta bizitza ta heriotza
erdara hutsean, galtzen delako
hizkuntza eta bere hotsa.

Kontrajarri

Borroka ez bada bide bakarra
egia da eta itzela
herri honetan, Euskal Herrian,
okertua egon dela.
Baina aldrebes izanez gero
bezain zinez ta krudela
da herri berberan, gure aberrian,
zuzen zena be badela.

Amestuz eta abestuz

Bizitza osoan, egi diotsut,
bertsolaria izatea
ez dut pentsatu ezta bilatu
hori niri gertatzea.
Baina nahigabe edota nahita
horra noa eta amestea
dela posible, euskaldun hori,
noski da bat ta abestea.

Zintzotasuna

Mundu osoan ezaguna da
Euskal Herria badela,
baina euskaldunak oraindik ere
ez dakigu gugan dela.
Gure mihian ta bihotzean
da iparra, da kandela,
beraz mesedez ta berarekin
izan zaitez zu fidela.

jueves, 29 de diciembre de 2011

Ikastetxeko oroitzapenak

Oraindik ere gogoratzen dut
Lauaxeta Ikastola,
bertan euskara ikasi nuen
erabiliz ta egin ahala.
Eskerrik asko ikasle honek
diotsu ja berehala
ta are gehiago jartzeagatik
bere buruan txapela.

Bertsolari izateko bidean

Lehen kantutik ikasi nuen
bertsoan dela egia
eta horregatik, euskaldun hori,
etortzen da hona herria.
Argi esateko berak euskaran
nahi duela izan bizia
ta lortzeraino prest dagoela
dena ematera alegia.

Bihotz-bihotzean

Bertsolaritza, egi galanta,
ez da erraza bat-batean,
baina duena, ezin da uka,
zeozer da, gure artean.
Boteprontoa agian ote
edo akaso zuzenean,
hau edo hori, garbi daukagu,
dena dago bihotzean.

Nire lehen Zortziko Handia

Aberri maite, ongi etorria
bertso orrira pausoz pauso,
ea elkarren askatzen dugun
libratzeke han den preso.
Ta lortuz gero ze alaitasuna
eta ezean ze ezeroso,
baina kantu hau ez da amaitzen
askatu arte eta ixo.

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Zaharberri, renovar

Ai ze ondo eta osasuntsu, ay qué bien y qué sano,
sentitzen naiz, herrikide, yo me siento, paisano,
eskuartean daukadanean, cuando tengo entre mano,
bertso on bat, ai ze isilpekoa!, un buen verso, ¡ay qué arcano!

Da lauerara esatea, es decir a lo llano,
hurbilari eta urrunari, al cercano y lejano,
niretzat giza lez, para mí como humano,
laua dena eta ertaina, lo que es llano y mediano.

Eta zer da kristauez?, ¿y qué es en cristiano?,
euskaldunak, anai!, que los vascos, ¡hermano!,
herri direla aurretiaz, pueblo son de antemano.

Herri nano handi bat, un gran pueblo enano,
bere hizkuntza ez hispaniarrean, que en su idioma no hispano,
agure egin nahi dena, quiere hacerse él anciano.

Hizkuntza berreskuratzen, recuperando el idioma

Txori bat lez habian, como un pájaro en nido,
jakingabe, ezkututa, sin saber, escondido,
altxor bat, soinu bat, un tesoro, un sonido,
eduki dut mihian, en la lengua he tenido.

Gure euskara maitatua, nuestro euskera querido,
txikitatik edana, desde niño bebido,
nire ahoan galduta, en mi boca perdido,
bizi izan da ta iparbarik, y sin norte ha vivido.

Barkamenak horregatik, perdón por eso pido,
baina jada ondo ulertuta, pero bien ya entendido,
taupada bat hiretzako, para vos un latido.

Eta baita orro bat, y también un rugido,
diotsuna zaratarekin, que te dice con ruido,
hemen naiz nahiz zaurituta, aquí estoy aunque herido.

Aldarrika, clamando

Olerkigile on lez, como buen trovador,
ta pertsona hobeagoa, y persona mejor,
nator ni, idazle bera, vengo yo, el propio autor,
nire askogura ematera, a entregar mi amor.

Ohorezko herri honi, a este pueblo de honor,
nik barruan daukadana, lo que he yo en mi interior,
izerdiz eta izerdiz, con sudor y sudor,
bere argitzea itxoiten, esperando su albor.

Kantautorea izateko, para ser cantautor,
ta jaun barik esateko, y decir sin señor,
lokabe naiz, askatzailea, libre soy, librador.

Ta gainera idazlea, y además escritor,
diotsuna, irakurle, que te dice, lector,
oihu bat da gurea, es lo nuestro un clamor.

martes, 27 de diciembre de 2011

Jakizue, sabed

Zer eskatu diezaioket, qué le puedo pedir,
bizitzari, bizitzeari, a la vida, al vivir,
idatzi nahi dudanean, cuando quiero escribir,
ni naizena, birtaupatzea!, lo que soy, ¡relatir!

Nik ez dakit ze esan, yo no sé qué decir,
ez gezurrik egin, ni tampoco mentir,
bai ordea ondorioztatu, pero sí concluir,
taupatze bat naizela, que yo soy un latir.

Entzutera eman dena, que se ha dado a oír,
mindu barik esateko, por decir sin herir,
aske hilko naizela, que voy libre a morir.

Eta ez dute oztopatuko, y no van a impedir,
nik bete ahal izatea, que yo pueda cumplir,
hori nahiz ta jasan, eso pese a sufrir.

Nola, cómo

Egunero amestean, a diario al soñar,
lur honi, itsaso honi, a esta tierra, a esta mar,
dana dena, etxea!, que lo es todo, ¡mi hogar!,
zelan ez dut maitatuko, cómo no voy a amar.

Bertso ta errima egitean, al trovar y al rimar,
izan honi, egon honi, a este ser, a este estar,
dana dena, supazterra!, que lo es todo, ¡mi lar!,
zelan ahaztuko dut, cómo voy a olvidar.

Hausnartzean ta egitean, al pensar y al obrar,
nire herria ta hizkera, a mi pueblo y su hablar,
zelan ez ba goraipatzea, cómo pues no ensalzar.

Bizitzean ta hiltzean, al vivir y al palmar,
nire parera edukitakoa, lo tenido a mi par,
zelan ez ba birgogoratu, cómo pues no evocar.

lunes, 26 de diciembre de 2011

Milesker euskaldun hilko naizelako, mil gracias porque moriré vasco

Orain dela gehiegi, hace ya un montón,
nire aberri maitatuan, en mi amada nación,
burutik zein bihotzetik, de res cual corazón,
basakoi jaio nintzen, fui a nacer yo vascón.

Amatiarren biberoia, maternal biberón,
ez batua ez bizkaierarik, ni bizkaino ni “unión”,
ez zeukanez, irtenbidea, al no haber, solución,
egon zen, non?, bihotzean, hubo, ¿do?, en corazón.

Hautatu zuena hezkuntza, que escogió educación,
zena soinuz euskarazkoa, que era vasca de son,
eta amodioz ta arrazoiz, y de amor y razón.

Ekintzako Ikastola, Vasca Escuela de acción,
hura zen eta oparia, era aquello y un don,
niretzat duda barik, para mí sin cuestión.

Esan, di

Noiz arte, euskaldun petoa, ¿hasta cuándo, vascón,
gure ama eta aberria, nuestra madre y nación,
itxarongo du arrazoiarekin, va a esperar con razón,
aske izateko jarri?, para libre ser pon?

Noiz arte?, al dago aukera, ¿hasta cuándo?, ¿hay opción,
herri egile batentzat, para un pueblo de acción,
hiltzaile gabe lortzeko, de lograr sin matón,
nahi duena?, bai?, ez?, lo que quiera?, ¿sí?, ¿non?

Hortxe dago galdera!, ¡ahí está la cuestión!,
ezezkotan ze hautaketa, de ser no qué elección,
dugu eskura, kartzela?, se nos da, ¿la prisión?

Ezin eta ixo egin?, ¿no poder y chitón?,
itxaropena galtzea?, ¿el perder la ilusión?,
jai daukate!, sinpleegia!, ¡es inútil!, ¡simplón!

domingo, 25 de diciembre de 2011

Buru-irakasle, autodidacta

Ez dut sekula eduki, yo jamás he tenido,
bertsogintzan, jakina!, poetando, ¡sabido!,
ikastola edo habirik, academia o nido,
non ikas dut esan, do decir he aprendido.

Irakasletik… soinua, del maestro… el sonido,
eta errima eta neurtuta, y la rima y medido,
uztera zure entzumenan, a dejar en tu oído,
bozarekin taupada, con la voz el latido.

Herri honena, maitatua, de este pueblo, querido,
neugatik ta izan dena, por mí mismo y que ha sido,
galtzean ez garaitua, al perder no vencido.

Zentzua ondo duelako, porque bien ha el sentido,
ausarta anitz izateko, para ser muy atrevido,
hori eskatzen denean, cuando ese eso exigido.

Kale eta kale eta kale, kale egiten da, yerro a yerro a yerro, se hace yerro

Ondo ez nabil euskaran, no ando bien en euskera,
eta anitz mintzen nau, y me duele la pera,
zein barrutik kanpotik, cual por dentro por fuera,
ja ez asmatzea osorik, no acertarla ya entera.

Eta akatsak basapizti, y el error como fiera,
jartzen zidan, burua, me ponía, mollera,
galtzen nuen, egotea, yo perdía, la espera,
da gakoa zuzena, es la clave certera.

Potoz poto edonor, fallo a fallo cualquiera,
daki hementxe ta edonon, sabe aquí y dondequiera,
ikasten dela behintzat, que se aprende siquiera.

Kalez kale, hil nadila!, yerro a yerro, ¡me muera!,
da jakina non-nahi, es sabido doquiera,
kale hor kanpoan dela, que está el yerro ahí afuera.

sábado, 24 de diciembre de 2011

Barre algara, si se cree una poesía bilingüe

Zapaltzaile atzerritarra, oh, país coronado,
zure kate zikinak, tu tal guante asedado,
kendu hemendik ta haginak, trae aquí y tu cuidado,
diotsu zuri herritarrak, dice un vasco al cuadrado.

Inposatzaile arrotza, ven por Dios a este lado,
zure txakur belztuak, que eres tu acá esperado,
bota hemendik ta suak, porque siempre has luchado,
dio euskaldun bihotzak, por mi pueblo sagrado.

Erdal Herri gaiztoa, oh, país regentado,
zure arrano inperiala, tu quehacer tan callado,
altxa hemendik ta boa, trae acá y tu dictado.

Erdal Herri ez ofiziala, ven por nos a este prado,
zure ahuntza eroa, que aquí tu eres, Estado,
saka hemendik ta ala, requerido, ¿captado?

Ezerez, nada

Olerkia egitean, al hacer poesía,
bertsoz bertso, neurea, verso a verso, la mía,
hiri esango nik nian, a vos yo le diría,
dela iparra laburpena, que es la síntesis guía.

Eta bide elebiduna, y bilingüe la vía,
hautatuta, sinistu!, elegida, ¡confía!,
erdia, ez da gezurra!, la mitad, ¡no es falsía!,
esaten bada doa, si se dice sí pía.

Baina batzutan, zu!, pero a veces, ¡usía!,
barregizu!, bikoitzaraino…, hasta el doble…, ¡sonría!,
helduz gero ze gozo, de llegar vaya orgía.

Ez da ala, jauntasun?, ¿no es así, señoría?,
izan arren da hobekuntza, siéndolo es mejoría,
txintik ere ez botatzea, no decir ni tu tía.

jueves, 22 de diciembre de 2011

Nirera, a la mía

Nire euskara ez dakit, no sé yo si mi euskera,
ona, txarra, hil nazala!, bueno, malo, ¡me muera!,
den zein ez, baina edonon, es o no, mas doquiera,
madaria ez da egiatan, en verdad no es la pera.

Ez da ere nire erdara, no es tampoco mi erdera,
eta hobe, nire etxezale!, y mejor, ¡mi casera!,
zeren “herri behekoa”, porque “pueblobajera”,
dut nahiago, lautadakoa, la prefiero, llanera.

Ta gainera edonori, y además a quienquiera,
diot arin itxoinzazu, digo pronto tú espera,
ikusiko da osorik, se verá ella entera.

Ze inurri langilea, pues hormiga obrera,
naz ta nire modura, soy y yo a mi manera,
noa egitera behintzat, voy a hacerla siquiera.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Emailea, Jainkoak zain zaitzala, Donante, Dios te salve

Biriki baten zain, esperando un pulmón,
gaur arte, ze tentsio!, hasta hoy, ¡qué tensión!,
pasa da, da dohaia , ha pasado y es don,
nire izekori, ikasgaia, a mi tía, lección.

Bihotz handi batek, el que un gran corazón,
eman deuskuna ekintzan, nos ha dado en la acción,
ze emateak, kontu!, pues donar, ¡atención!,
da ona izatea, arrazoi!, es ser bueno, ¡razón!

Beraz euskaldun eraz, con lo cual en vascón,
eskerrik asko, jauna, muchas gracias, barón,
edo andrea, eta ixilik, o señora, y chitón.

Ze gaur dena ilusioa, pues lo hoy ilusión,
izan liteke, aberria!, puede ser, ¡mi nación!,
beste estatu, krespoi!, otro estado, ¡crespón!

martes, 20 de diciembre de 2011

Gure askatasuna, nuestra libertad

Beti gabiltza, akatsa?, siempre andamos, ¿error?,
Estatu zapaltzaileari, al Estado opresor,
ta gainera ukatzailea, y además negador,
txarto deitzen, ze?, zorduna, mal llamando deudor.

Ze aske izatea, Jainkoa!, pues ser libre, ¡Señor!,
da eskubidea, irakurle!, es derecho, ¡lector!,
eta guri, ze ohore!, y a nosotros, ¡qué honor!,
dagokigu, hobe!, corresponde, ¡mejor!

Ze askatzailea egotekotan, pues de haber librador,
gu baikara, entzule!, nos lo somos, ¡oidor!,
edo ez gara, laztasuna!, o no somos, ¡terror!

Hala da eta ze mina, es así y qué dolor,
guk daukaguna, amorea, el que habemos, amor,
lore bezala oinkatuta, aplastado cual flor.

domingo, 18 de diciembre de 2011

Argi eta garbi, alto y claro

Nire amodiozko herrian, en mi pueblo de amar,
dena dago irabazteke, todo está por ganar,
baldin eta borrokatzean, siempre y cuando al luchar,
ez da amaitzen erailketan, no se acaba en matar.

Ameslari, amestean, soñador, al soñar,
ondo dago ez margotzea, está bien no pintar,
itsas gorri batekin, con rojiza una mar,
dena orlegi, itxoitea, lo que es verde, esperar.

Aske izatea, askatzea, el ser libres, librar,
era onean, paregabe, a las buenas, sin par,
izan beza, ez garbitzea, sea pues, no aclarar.

Ez sekula zuritzea, ni jamás blanquear,
jarri duzuna aritzean, lo que has puesto al obrar,
negar bezala beltza, negro como el llorar.

sábado, 17 de diciembre de 2011

Hala da, así es

Badauka Euskal Herriak, tiene el Pueblo Vascón,
dena aberri, ez erregio, que es nación, no región,
zer esateko soinuaz, qué decir con el son,
ta ze egiteko ekintzaz, y qué hacer con la acción.

Giltzapean dagoelako, porque está en la prisión,
ta Estatu Borbonean, y en Estado Borbón,
zein frantziarra, galdera, cual francés, la cuestión,
da aske izatea, ez?, es ser libre, ¿o non?

Bada, baina dohaia, lo es, pero el don,
da pairamena eukitzea, es tener la pasión,
galdu barik arrazoia, sin perder la razón.

Gero ametsa eta ikuspena, luego el sueño y visión,
zein behar ta misioa, cual deber y misión,
modu onean, gaskoi…, a las buenas, gascón…

Geurea, el nuestro

Mendietan ta itsasoan, en los montes y el mar,
ta kalean ta etxean, y en la calle y hogar,
eder bezain paregabe, bello como sin par,
maite den da herri bat, hay un pueblo de amar.

Goi-zeruan ta aldarean, en el cielo y altar,
eta harrian ta azarean, y en la piedra y azar,
bizi bezain kantatzea, vivo como el cantar,
herri bat da askatzeke, hay un pueblo a librar.

Lur onean ta goldan, en gran tierra y arar,
eta eurian ta izoztean, y en la lluvia y helar,
bai da herri bat amestean, sí hay un pueblo al soñar.

Mingainean ta berban, en la lengua y hablar,
eta hizkian ta soinuan, y en la letra y sonar,
bai da herri bat garaitzeke, si hay un pueblo a ganar.

Izotzarekin eta eskura, con hielo y a la mano

Euskal talde batekin, con un grupo vascón,
Kongresuan zein ez, en Congreso cual non,
argi dago, arrazoi, está claro, razón,
herri ta aberri han dela, que allí hay pueblo y nación.

Euskalduna soinuan, vascongado en el son,
askatzailea ekintzan, librador en la acción,
bakezalea aukeran, pacifista en la opción,
ta garailea jarri, y triunfante tú pon.

Lortuz gero batasuna, de lograrse la unión,
gure artean, erabakia, entre nos, decisión,
jada hartua?, suposatu, ¿ya tomada?, supón.

Martxan dela, gizon, que está en marcha, barón,
ta emakume, hautua, y mujer, la elección,
dago eskura, ron bat?, está a mano, ¿va un ron?

viernes, 16 de diciembre de 2011

Ron bat eh, un ron eh y a la … Europea

Egun Eusko Jaurlaritza, hoy… Gobierno Vascón,
da besteena, ez?, es de otros, ¿o non?,
bada, baina, Aberria!, lo es, pero, ¡Nación!,
izango da gurea, será nuestro, ¿va un ron?

Ta hauteskunde ta ondoren, y después de elección,
non?, biltzarrean jarri, ¿dónde?, en Cámara pon,
aske gara, ze soinu!, somos libres, ¡qué son!,
esatea da kontua, decir es la cuestión.

Solte gara, potroa!, ¡somos francos, cojón!,
hori gure erabakia, esa nuestra elección,
eta aurrera eta ekintza, y adelante y acción.

Hori da bai gidoia, ese es sí el guión,
eta aurrean Legioa, y si enfrente Legión,
jarriz gero, Batasunera…, de poner a la Unión…

jueves, 15 de diciembre de 2011

Hood Robin, Loxsleyrik ez, Juan sin Tierra bez, eta Mariana Gilewater?

Ez da ez gaur normala, no es no hoy normal,
nahiz ta morala eduki, aunque tenga moral,
lortutako metala, que el logrado metal,
banatzea, kasual, se reparta, casual.

Txiro artean totala!, ¡entre pobres total!,
izan dena amaieran, lo que ha sido al final,
txar joriari, uxuala, al mal rico, usual,
on lapurturik, txarto?bien robado, ¿o mal?

Robin Hood-ik, da horrela, Robin Hoods, es tal cual,
ez da gaur egun?, gatza!, ¿no hay hoy día?, ¡sal!, ¡sal!,
edo bai?, hau da egungoa, ¿o sí?, esto es actual.

Aldrebes bai, basati!, al revés sí, ¡bestial!,
aberatsa da, kare!, es el rico, ¡cal! ¡cal!,
lapurtzailea, nori?, robador, ¿a qué tal?

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Biluzgorri, en cueros

Inoiz emango diot, no daré yo jamás,
errege bati, egia!, a un monarca, ¡verdad!,
borondatez, nahimenez, por querer, voluntad,
etekinik, begiratu!, beneficios, ¡mirad!

Ta gainera zalantzazkoa, y el de duda además,
ezta edanda, agian, ni borracho, quizás,
bourbon tragu bat gehiagoz, con un bourbon de más,
ezta horrela, ez naz gai, yo ni así, incapaz.

Zelan ba, bere aurpegian, cómo pues, si en su faz,
euro asko, agitz, mucho euro, asaz,
ikusten dut, erregarri, veo yo, voz mordaz.

Eta aldrebes!, mozorroa, ¡y al revés!, el disfraz,
jausi da eta maskara, ha caído, antifaz,
bakarrik du ta itxurazkoa, solo tiene y falaz.

martes, 13 de diciembre de 2011

Kaiolara, a la jaula

Ezagutzen da, ¡egia!, se conoce, ¡verdad!,
leku bat non erregea, lugar do majestad,
dela ontasuna… esatean, al decir que es bondad…,
jausten da faltsukerian, se cae sí en falsedad.

Sendiaren, egiazkoa, de familia, es veraz,
buruitzela ez da gai?, cabezón ¿no es capaz?,
bere etxeko gaiztakeria, de su hogar la maldad,
aurreikusteko, ¡itsumena!, de antever, ¡ceguedad!

Zeren aski txoriari, porque al pájaro asaz,
zein txorieme ausartiari, como pájara audaz,
nork hazi zuen, ¡pentsau!, quién dio cría, ¡pensad!

Ba hegazti harrapariak, pues el ave rapaz,
eta ez dena mozorrotuta, y que no es con disfraz,
bakearen usoa, la paloma de paz.

lunes, 12 de diciembre de 2011

Bertsoz bertso, verso a verso

Euskaldun olerkaritik, de un poeta vascón,
bertsolari herrikoia, popular trovador,
nire barruko izanean, en mi ser interior,
irten zait, ze batasuna, me ha salido, qué unión.

Zein autore erronka, como reto de autor,
aberriko soinuarekin, con el son de nación,
gaizki edo ondo edo hobeto, mal o bien o mejor,
abesti bat botatzea, soltar una canción.

Nire amodiozko hizkuntzan, en mi lengua de amor,
dena euskara ta aukera, que es euskera y opción,
zein aberri ta ohorea, como patria y honor.

Aldez aurrez barkamena, de antemano el perdón,
doa baldin kantaria, va si el tal cantautor,
dohaia ez dauka mailara, no ha la altura su don.

domingo, 11 de diciembre de 2011

Euskaraz saiatu, inténtalo en euskera

Orain dela aste bat, hace ya una semana,
goiz argitu baten, en luciente mañana,
baserriko ahotik, de una boca aldeana,
giza gauza heldu zidan, me llegó cosa humana.

Ez zen gazta ezta artilea, no era queso ni lana,
bai ordea, herkide, sí al contrario, paisana,
mezu bat non gaztelera, un mensaje do hispana,
ez egoan, kanpaia!, voz no había, ¡campana!

Niretzat ta ze osasuntsua, para mí y qué sana,
zeren han, gauza ezkutua, porque allí, cosa arcana,
hizkuntz txiki ikus nuen, vi una lengua enana.

Gaizki idatzita, zaharra, mal escrita y anciana,
zein bizirik ta ez hutsa, como viva y no vana,
beragana naramana, que hacia ella me gana.

sábado, 10 de diciembre de 2011

Herri politika, política popular

Bake armak, bakezkoak, de paz, armas de paz,
ta ez ekintza militarra, y no acción militar,
behar du, egi galanta, necesita, es verdad,
aro handiko herri hau, este pueblo de edad.

Askatasuna ikusteko, para ver libertad,
borrokatu ostean, tras luchar, tras luchar,
benetakoa egiteko, para hacer realidad,
gure ametsa ta amestu, nuestro sueño y soñar.

Jende ugari eta ausarta, mucha gente y audaz,
irabazi behar dugu, requerimos ganar,
beraz eta gainera, por lo tanto además.

Gure ahotsa hitz egiteko, nuestra voz para hablar,
gai izan behar du horrela, debe así ser capaz,
gehiengoari erakartzeko, de a los más arrastrar.

Mintzairatik aberrira, de la lengua a la patria

Nik ez dakit benetan, yo no sé de verdad,
zertan datza euskaltasuna, el que es vasquidad,
baina euskara agian, pero el vasco quizás,
egon daiteke atzean, puede estar él detrás.

Edo aurrean, gainera, o delante, además,
urte askotako hizkuntza, este idioma de edad,
hilzorian biziki, moribundo vivaz,
dena ematen du, egiazko, lo da todo, veraz.

Arima eta aurpegia, como el alma la faz,
ta askatasun maitasuna, y el amar libertad,
zein justizi itxaropena, y esperar justedad.

Aberri bat, ez gehiago, una patria, no más,
gure gain, ze ausarta, sobre nos, vaya audaz,
jarri digu ahaltsu, nos ha puesto capaz.

viernes, 9 de diciembre de 2011

Akatsekin eta guzti, con errores y todo

Gauza asko izan dira, muchas cosas han sido,
konbentzitu nautenak, las que me han convencido,
nire hizkuntza maitea, mi lenguaje querido,
erabiltzera, entzunda?, a emplearlo, ¿oído?

Ba taupadaz harago, pues allende el latido,
sentitu dut nirean, en mí yo yo he sentido,
ahal izan badut erderaz, si en hispano he podido,
nire euskaran da egokia, en mi euskera es debido.

Ta nahiz ta eduki izan, y aunque yo haya tenido,
akatsen bat, jarraian, algún error, seguido,
diot dago erabakita, digo está decidido.

Ze zuzen zein porrot, que acertado o fallido,
pentsau dot erabiltzea, emplearlo he creído,
hobe dela, beteta, que es mejor, y cumplido.

Ibilbide berria, nueva trayectoria

Hartutako bidea, el camino tomado,
orain gutxi aurkitua, hace poco encontrado,
ez bada erdian uzten, si a mitad no es dejado,
zer emango du ibilia, que dará transitado.

Esaera berria, otro modo de hablado,
ze espainera ta euskara, que español, vascongado,
batu du olerki baten, en poema ha juntado,
soinu berri emateko, por dar nuevo sonado.

Ze sumatu egin dut, porque yo he notado,
ni eroanda naizela, el que soy yo llevado,
nire hizkuntza maitera, a mi idioma amado.

Ta herri ahaztu batena, y de un pueblo olvidado,
jada esanda duena, que ya tiene expresado,
nora doa, Estatura, dónde va, al Estado.

jueves, 8 de diciembre de 2011

Elebitasunera, al bilingüismo

Atzo, gaur eta bihar, ayer, hoy y mañana,
este pueblo, que se ama, herri hau, maite dana,
lo que sueño yo siempre, beti amesten dudana
egiten badu, hosanna, si él lo hace, hosanna.

Va a ser libre, está dicho, aske izango da, esana…,
baldin eta nahiekin, siempre y cuando con gana,
Frantziari zein hispaniarrari, a la Francia y la hispana,
él dé afán o trabajo, ematen badu lana.

Eta ondorioz, hertarra, y por tanto, paisana,
para hacer ha la tropa, dauka egiteke andanak,
osasungarri dana, lo que es cura o que sana.

Lo que ha dado por ser, bera izateko emana…,
ezin da, kaletarra, no se puede, villana,
olvidar pues ha ser, ahaztu zeren du izana.

Tristeza innatural

Llora el cielo de pena, rompe a llantos la mar,
anda a lloros la tierra, corre el río a rabiar,
salta a lagos la lágrima, vuelve en cimas a helar,
cuenta gotas la hierba, ven los bosques millar.

Está a charcos el suelo, gimotea el pinar,
se lamenta el desierto, qué flor fue a suspirar,
van dolidas las olas, el volcán a explotar,
a caer la cascada, fontanar a manar.

Se deshiela el cometa, iceberg dio el sonar,
la laguna ene ondas, arroyuelo inundar,
un tsunami asteroide, viento el astro solar.

Agua da el universo, fuego esfera estelar,
el espacio el vacío, todo un mundo eclipsar,
cuánto océano arena y cristal el glaciar.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Como lo sabes

Qué culpables que son los de arriba, los fuertes
como cuán los de abajo de verdad inocentes
y en el medio los cómplices porque hablamos de muertes
al final, son el medio de la cuentas pudientes.

Que el fin no justifica…, pero, ¡gentes corrientes!,
los que tienen ¡sartenes! y ¡cuchillos!, ¡despiertes!,
por el mango ni media no se cortan y, ¡oyentes!,
asesinan con huellas que no borran las fuentes.

Que nos dan de beber y comer si es que hay suertes
buenas porque si hay vacas locas, locas sus mentes
a millones de almas ¡dan entierro! vivientes.

Tras pasar por la misa, ¡faltaría!, y ya adviertes
que con sangre en sus venas y en espaldas ausentes
aunque quieran al cielo ¡al infierno y no mientes!

martes, 6 de diciembre de 2011

Historias desangradas

Para mí no hay más armas que la idea acertada
y por ello pregunto para qué fuerza armada
y respondo que allende de la industria cargada
que estimula la compra, venta y guerra hay jugada.

Pues con balas y bombas como flechas y espada
que amenazan o activas de una sola tacada
es posible imponer a la masa preñada
de razones la fuerza, sinrazón que es llamada.

Además con el fuego o la pólvora usada
quienes pierden al prójimo por ganar millonada
se han impuesto, los menos a los más, ¡casi nada!

Y así escriben la historia, que es de muerte anunciada,
con tinteros de sangre, pero siempre es contada
sin pararse en cunetas ni en la fosa ocupada.

lunes, 5 de diciembre de 2011

Ironía al canto

En la Feria del Libro como Disco Vascón
que no han visto mis ojos me da a mí con razón,
Gerediaga cual todos los que habláis del salón,
que se huele la ausencia de un tesoro en guión.

No sé bien lo que es, mas palpó el corazón
que yo llevo a la izquierda, donde está mi nación
y mi villa Durango de do soy anfitrión,
la laguna, el vacío del que parlo, ¡omisión!

Que no tiene motivo de ser, menos perdón
cuando salta a la vista que es sencilla cuestión
exponer los carteles hasta hoy del Ferión.

Cosa simple y de paso aprovecho ocasión
nuevamente y te ruego, ¡Consistorio en Orión!,
una estatua, un buen símbolo de este evento, ¿sí o non?

domingo, 4 de diciembre de 2011

Olerki elebiduna, poesía bilingüe

Herri bat nire herrira, a mi pueblo un poblado,
dakar gaur, bai egia, trae hoy día, acertado,
bere hizkera eta soinu…, su lenguaje y sonado…,
eta izana ta izena…, y su ser y nombrado…

Eta pozik ta alaituta, y feliz y alegrado,
ongietorri etorberri, bienvenido llegado,
zure beirazko kutxara, a tu cofre vidriado,
bota deutso, egokia, le ha soltado, apropiado.

Euskal Herri maitea, País Vasco reamado,
zure albora nagoela, que yo estoy a tu lado,
jada dago frogaturik, está ya comprobado.

Ze Durango nahieraz, que Durango de agrado,
metro asko karratu, mucho metro cuadrado,
zein amore eman deutsu, como amor te ha dado.

sábado, 3 de diciembre de 2011

Discapacitado en esto, recapacitado en eso

En Lantegi Batuak, fundación humanal
que da empleo y cuidado… a la gente “incapaz”,
he aprendido que hay mucho “discapaz” muy capaz
en la vida y “capaces” incapaces, ¡tal cual!

En Lantegi Batuak he entendido además
que si el “Hombre” es inválido y valioso está mal
que si al par eso somos se les dé a unos de usual
el buen nombre y a otros el contrario, ¿verdad?

¡De cajón!, pero iba a decirle al final
que hay asaz mal nombrado de sacar por tenaz
lo mejor de sí mismo, se supera, ¡cual tal!

Más aún porque allende de sí en los demás
también saca sin duda lo mejor, lo ideal…
que es tener por el “débil” compasión y piedad.

viernes, 2 de diciembre de 2011

Sueña bien y acertarás

Contó un pueblo un político y político honrado
que al par era poeta y poeta afinado
a quien le iban los versos más que el cargo y llegado
a tal punto su amor por las letras fue osado.

Al dar “muerte” a ese hombre de político estado
que llevaba a la vista pues pensó bien pensado
que iba a ser la política sustantiva no, un lado
de sí mismo, ¡adjetiva!, y su esencia el rimado.

Cuenta un pueblo por tanto cual lo habrá imaginado
un poeta político que soñó en el pasado
que hay quien quiso acabar con su nombre letrado.

Por dar “fin” a ese ser de poético grado
que ha olvidado quién era si expartido, el Estado
o los dos el sicario que avistó él ensoñado.

jueves, 1 de diciembre de 2011

¿Los duques se llevan la palma?

Sabrá usted del gran reino de chorizos que en vena
¡no son rojos de sangre!, sino azul sin la trena
por robar a lo grande y a las malas a buena
gentecita que sufre semejante condena.

Aguantar a una corte de pelotas, ¡cual suena!,
y acallar pelotazos no de goma…, de llena
maletica con fajos de billetes que apena
a las almas de bien, ¡que malvadas no han pena!

¡Ay, qué cruz, caballero de sisar como hiena
y señor de mil timos y barón con docena
más y conde y vizconde de trincar cosa ajena!

¡Y marqués del delito y don duque que entrena
en familia real el atraco! ¡En la escena
faltan quienes tal reyes viven, son la gangrena!